kỹ thuật đá pes 2018

kỹ thuật đá pes 2018 – kỹ thuật đá pes 2018

1) Neymar: Chỉ số kỹ thuật 96. Chỉ số ẩn: Bứt tốc, chạy lắt léo, chuyên gia dùng trick, chạy chỗ khôn ngoan. 2) Douglas Costa: Chỉ số kỹ thuật 92. Chỉ số ẩn: Bứt tốc, chuyên gia tạt bóng, chạy lắt léo. 3) Coutinho: Chỉ số kỹ thuật 89. Chỉ số ẩn: Chuyên gia dùng trick, chạy chỗ khôn ngoan, bứt tốc.

4) Willian: Chỉ số kỹ thuật 88. Chỉ số ẩn: Đá phạt cố định, chạy chỗ khôn ngoan, bứt tốc.

5) Firmino: Chỉ số kỹ thuật 86. Chỉ số ẩn: Chuyên gia dùng trick, chạy lắt léo.

6) Marcelo: Chỉ số kỹ thuật 85. Chỉ số ẩn: Sút xa, bứt tốc.

7) Gabriel Jesus: Chỉ số kỹ thuật 85. Chỉ số ẩn: Bứt tốc, chạy lắt léo.

8) Augusto: Chỉ số kỹ thuật 85. Chỉ số ẩn: Sút xa.

9) Dani Alves: Chỉ số kỹ thuật 82. Chỉ số ẩn: Tạt bóng. 10) Souza: Chỉ số kỹ thuật 82. Chỉ số ẩn: Tạt bóng, sút xa.

Xem thêm:  cầu thủ số 10 của argentina
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$